GDPR, niets om je zorgen over te maken

GDPR

Op 25 mei 2018 treedt de veelbesproken nieuwe Europese privacywet in werking. Alle bedrijven zullen op een meer omzichtige manier moeten omspringen met de persoonlijke data die ze verzamelen.

Op zich een uitstekende evolutie, de GDPR-regelgeving zorgt er namelijk voor dat wij allemaal op onze twee oren kunnen slapen wat betreft de veiligheid van onze gegevens.

Toch kan niet worden ontkend dat de nieuwe wet voor bedrijven heel wat nieuwe aandachtspunten blootlegt en een aanzienlijke inspanning vergt. DULL wil zich engageren om, volledig in lijn met onze aanpak - de klant zoveel mogelijk te ontzorgen en te komen met een GDPR-aanpak die naadloos aansluit bij de verwachtingen van de klant.

Onze certificering als Data Protection Officer moet alvast voor het nodige vertrouwen zorgen. Op deze pagina proberen we haarfijn uit te leggen hoe wij te werk gaan om jouw organisatie GDPR-compliant te maken.

We doorlopen hiervoor vier stappen:

  • Stap 1: Inschatting
  • Stap 2: Audit
  • Stap 3: Plan van aanpak
  • Stap 4: Implementatie

Hieronder gaan we aan de slag met stap 1. Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen kunnen wij een gerichte en volledig vrijblijvende inschatting maken van hoe omvangrijk de audit van jouw organisatie zal zijn. Nadat alle vragen zijn beantwoord krijg je een maximum prijs voor jouw audit te zien. Dit betekent dat wanneer we de GDPR-audit voor jouw organisatie uitvoeren, we maximum deze prijs zullen factureren. Indien zou blijken dat de audit minder werk was dan was ingeschat, zullen we uiteraard ook minder factureren!

Ligt de maximumprijs binnen jouw verwachtingen? Prima! Dan nemen wij snel contact op en gaan we verder met stap 2: de effectieve audit.

Wil je graag nog eens alle stappen duidelijk op een rijtje? Dat kan hier.

1. Hoeveel werknemers (VTE’s) werken in jouw organisatie?

2. Met hoeveel onderaannemers wordt gewerkt?

3. In welke mate zijn werknemers en onderaannemers opgeleid over privacy-policies?

4. Hoe vaak worden er backups genomen?

5. Worden er veel verschillende sotfware tools gebruikt voor CRM, ERP, projectmanagement, facturatie, …?

6. Hoeveel persoonlijke data van klanten wordt er verzameld?

7. Hoeveel persoonlijke data van personeel en ondernaanemers wordt er verzameld?

8. Hoe lang wordt deze persoonlijke data bijgehouden?

9. Hoeveel mensen hebben toegang tot de gegevens van klanten en personeel?

10. Op hoeveel verschillende servers worden gegevens bijgehouden?