14.09.2016

Een digitale strategie voor Home Barista

Leesduur
Aantal woorden

  • Happy klant: Home Barista
  • Concept: Webshop voor koffiemachines en toebehoren
  • Opdracht: Ontwikkeling van digitale strategie

"De digitale wereld verandert en evolueert zo snel dat enkel professionals met een expertise zoals die van Dull Consulting je er vlot wegwijs kunnen in maken."

  • Laurent Lefevre, CEO


Wat is een Digitale Strategie?

Er wordt vaak verkeerdelijk gedacht dat een digitale strategie gaat over marketing of communicatie. Niets is minder waar! Een digitale strategie behelst alle processen van een onderneming. Een dergelijke strategie kan dan ook alleen maar worden geïmplementeerd op het hoogste niveau van de organisatie.

Bij een digitale strategie gaan we na welke digitale toepassingen we kunnen gebruiken om de algemene prestaties van een bedrijf te verbeteren.

De digitale toepassingen kunnen worden ingedeeld in drie dimensies:

  • Web
  • Social Media
  • Mobile/ Internet of Things

We gaan dus bij elk proces, elk niveau van de onderneming, nadenken of we digitale toepassingen kunnen implementeren om dat proces beter te laten werken, en dus de algemene prestaties van het bedrijf te verbeteren.Een Digitale Strategie voor Home Barista

Aanvankelijk contacteerde ik Karel-Jan voor het op punt stellen van mijn sociale mediastrategie. Ik was bang de digitale trein te missen en dacht aanvankelijk voornamelijk aan ondersteuning voor Facebook. Tijdens ons eerste gesprek legden Karel-Jan en Dorothée al snel een ruimere behoefte bloot. Ze legden uit dat veel bedrijven zich onbezonnen op Facebook storten, om na enige tijd de moed te verliezen waarna hun communicatie via dat kanaal uitdooft.

Home Barista had eerder baat bij een onderbouwde digitale strategie, wat veel meer behelst dan enkel sociale media, of enkel communicatie. Dull Consulting maakte een analyse van de huidige digitale toepassingen en de in de toekomst te verwachten digitale toepassingen die ik kon aanwenden voor Home Barista.

De digitale strategie die werd voorgesteld speelde op verschillende niveaus en processen van Home Barista. Zo was er een luik sociale media, maar werd er ook bruikbaar advies gegeven om mijn webshop te verbeteren op het vlak van gebruiksgemak, klantvriendelijkheid, … .Ook werd bekeken hoe we meer interactie konden krijgen met de klanten en prospecten aan de hand van elektronische nieuwsbrieven, een speciaal type membership, enzoverder. Het vertrekpunt was steeds grondig gefundeerd, cijfermatig zelfs, aan de hand van de beschikbare data uit de financiële analyse en analytics. Met behulp van een aantal concrete simulaties kwam Dull Consulting tot de conclusie dat een groeimarge van 20 tot 25 % realistisch was, door het verhogen van bepaalde parameters (bezoekersaantal, verkoop per klant, marge per product…). De digitale strategie bepaalde op welke manier we die parameters kunnen verhogen.

Het is werkelijk indrukwekkend hoe ze bij Dull spelen met cijfers om er dan een volledige strategie mee te bepalen. Geen nattevingerwerk, je weet precies wat je kan verwachten. Ik kon me hiervoor geen betere partner voorstellen. De digitale wereld verandert en evolueert immers zo snel dat enkel professionals met een expertise als Dull je hier vlot wegwijs in kunnen maken.


Meer weten?

Wil je meer weten over digitale strategieën? Meer weten over deze case? Interesse in een digitale strategie voor uw eigen bedrijf? Neem gerust contact met ons op!

Mail ons!


homebarista.be

Alle nieuwsberichten