07.03.2018

Laatste kans! Teken tegen eind april de lijnen uit voor een (betaalbare) eindejaarsbonus

Leesduur
Aantal woorden

Het aantrekken van nieuwe werknemers en het gemotiveerd houden van uw huidige werknemers blijft een dagelijkse uitdaging. Hoewel een schouderklopje steeds gewaardeerd wordt, wil een werknemer toch nog steeds liefst boter bij de vis.

Hoe?

Een toegankelijk mechanisme daartoe is het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, alias de ‘loonbonus’. Het bedrag van deze bonus is afhankelijk van de mate waarin de door u vooraf vastgelegde doelstellingen tijdens een referteperiode worden verwezenlijkt door de werknemer. Dergelijk bonussysteem kan een ‘win-win’ situatie worden voor werkgever én werknemer voor zover doelstellingen worden gekozen waarvan de verwezenlijking effectief een return kan opleveren voor het bedrijf zelf.

Voordeel voor de werkgever?

In dat kader is het nuttig de doelstellingen te kaderen in de strategie die het bedrijf voor zichzelf heeft uitgestippeld, of in de aanpak van bepaalde knelpunten waarmee men worstelt. Door het formuleren van ‘slimme’ doelstellingen betaalt de bonus zichzelf als het ware terug.

Inspiratie nodig?

Hier alvast een greep uit mogelijke doelstellingen:

  • Het bereiken van een bepaalde groei in een bepaald marktsegment
  • Het behalen van een bepaalde omzetstijging
  • Een daling van het aantal arbeidsongevallen of ziekteverzuim
  • Zuiniger gebruik van bepaalde grondstoffen
  • Verkorting van levertermijnen

Concreet

Lieselot runt een brasserie waar ze enkel streekgerechten serveert. Ze merkt dat er in de keuken steeds heel wat restafval overblijft. Ze heeft er haar werknemers al vaak op aangesproken, ze koopt enkel hoogwaardige streekproducten in en het afval kost haar veel. Daarnaast merkt ze dat er de afgelopen tijd steeds meer klachten van klanten komen: gerechten worden koud geserveerd en vaak is er een erg lange wachttijd.

Lieselot besluit dan ook een bonusplan op basis van cao nr. 90 in te voeren om haar werknemers als groep te motiveren om samen een beter resultaat te behalen. Ze stelt 2 doelstellingen voorop: 1. een daling met minstens 3% van de kosten voor leveranciers van ingrediënten ten opzichte van het jaar 2017; 2. ontevreden klanten heb je altijd, maar toch wil ze voor het jaar 2018 maximaal 10 klachten zien verschijnen op social media van de brasserie.

Er is een bonusbudget van 800 EUR bruto per werknemer voorzien. Lieselot vindt de tweede doelstelling net iets belangelijker en koppelt het meest gewicht aan: bij het bereiken van de eerste doelstelling over de referteperiode verdient iedereen 300 EUR bruto, 500 EUR bruto voor de tweede. Lieselot ziet het bonusplan niet als een alles of niets-verhaal, de doelstellingen moeten dan ook niet cumulatief gezien worden. Maximaal kan elke werknemer dus 800 EUR bruto verdienen en minimaal 300 EUR.

Kostenbesparend

De loonbonus is onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen (13,07% voor de werknemer, 33% voor de werkgever) maar vrij van belastingen. Het systeem betekent een aantrekkelijke bonus voor de werknemer aan een werkgeverkost die een stuk lager ligt dan die voor een bruto-bonus.

Good to know:

  • De loonbonus moet ingediend worden vooraleer één derde van de volledige referteperiode is verstreken. Dit betekent dat de bonusplannen opgemaakt voor het volledige jaar 2018, ten laatste op 30/04/2018 bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg neergelegd moeten worden;

  • Voor het jaar 2018 wordt het maximaal bedrag dat kan worden toegekend op basis van cao 90 geïndexeerd tot 3.313 EUR (fiscaal vrijgesteld bedrag voor 2018: 2.880 EUR netto)

  • Het systeem van de loonbonus op basis van cao 90 kan worden vergeleken met de stelsels van werknemersparticipaties in het kapitaal en de winst van de vennootschappen. Deze stelsels zijn uitgesloten van de loonnorm. Met andere woorden, het invoeren van een loonbonusplan heeft geen invloed op de loonnorm.

U bent enthousiast?

Neem gerust contact op met onze specialist ter zake op daphne@dull.be.
We zitten graag eens samen om de doelstellingen uit te werken die passen voor uw bedrijf. Daarna schrijven wij het plan uit en staan we in voor de administratieve formaliteiten.

Alle nieuwsberichten