24.08.2017

De vier soorten innovatie

Leesduur
Aantal woorden

Innovatie is de laatste jaren een hot topic geworden op gebied van strategie en ondernemerschap. Doordat innovatie steeds sneller gaat en zich op steeds meer gebieden afspeelt wordt het ook steeds belangrijker. Het credo dat wie niet innoveert eruit gaat klinkt cru, maar ligt niet zo ver van de waarheid.

Wat is innovatie eigenlijk?

Er bestaan echter ook heel wat misvattingen over innovatie. Bij innovatie denken mensen spontaan aan zelfrijdende auto’s, meeetingrooms met hologrammen, pakjesleveringen met drones en pratende koelkasten. Uiteraard allemaal prima voorbeelden van innovatie, maar wanneer Google haar zoekalgoritme verbetert, of wanneer Donald Muylle een kastdeur voorstelt met een nieuw soort scharnier, dan is dat ook innovatie.

Innovatie kan eigenlijk worden opgesplitst op twee manieren. Enerzijds heb je de opdeling van businessmodelinnovatie versus de productinnovatie en anderzijds is er de opdeling tussen de radicale en de incrementele innovatie.

Wanneer Donald Muylle een kastdeur voorstelt met een nieuw soort scharnier, dan is dat ook innovatie.

Een nieuw businessmodel of een nieuw product?

Bij businessmodelinnovatie wordt niet het product of de dienst die de klant koopt vernieuwd, maar wel de manier waarop dit product of deze dienst naar de markt wordt gebracht. Businessmodelinnovatie is vaak het werk van marketeers, handelswetenschappers of andere economische professionals.

Productinnovatie daarentegen ligt op het schap van R&D-afdelingen en ingenieurs. Bij productinnovatie gaat men echt in de diepte nadenken over het product of de dienst dat men aanbiedt, en gaat men op dit gebied innoveren.

Radicaal vs incrementeel

Zowel businessmodelinnovatie als productinnovatie kunnen zowel radicaal als incrementeel zijn. Door de band genomen zijn 85% van de innovatie-inspanningen die bedrijven leveren gericht op incrementele innovatie, slechts 15% is gericht op radicale innovatie.

Bij incrementele innovatie gaat men proberen een bestaand product te verbeteren door marginale verbeteringen aan te brengen. Bij radicale innovatie gaat het echt om grote inspanningen die meteen ook een groot verschil (vaak is dit een volledig nieuw product of nieuwe dienst) maken met het bestaande product.

Voorbeelden

Er zijn dus eigenlijk vier soorten innovatie:

  • Radicale businessmodelinnovatie
  • Incrementele businessmodelinnovatie
  • Radicale productinnovatie
  • Incrementele productinnovatie

Radicale businessmodelinnovatie

Een prima voorbeeld van radicale businessmodelinnovatie is Netflix. Netflix komt niet naar de markt met een nieuw product, films en series zijn namelijk al zo oud als de straat. De manier waarop films en series door Netflix aan de klant "verkocht" worden is echter wel volledig nieuw. Daarom is er sprake van businessmodelinnovatie, en meerbepaald radicale businessmodelinnovatie omdat het businessmodel mijlenver staat van bestaande spelers op de entertainment-markt.

Incrementele businessmodelinnovatie

Weet je nog, een paar jaar geleden, toen je het Microsoft Office pakket aanschafte? Je betaalde hiervoor een aankoopprijs en ontving een CD-rom, DVD of download-link om vervolgens het pakket op je computer te kunnen installeren. Vandaag pakt Microsoft het iets anders aan. Wie programma's als Word, Excel of Powerpoint wil gebruiken kan intekenen voor een Office365-abonnement. Je betaalt dan geen eenmalige aankoopprijs meer, maar betaalt een maandelijks abonnement. Dit heeft Microsoft gedaan om een groot deel van hun omzet te converteren naar zogenaamde recurring revenues (zie daarover dit artikel). Microsoft heeft dus haar businessmodel, de manier waarop het geld verdiende aan één van haar meest succesvolle producten, gewijzigd. Ingrijpend, maar radicaal is het niet. Vandaar: incrementele businessmodelinnovatie.

Radicale productinnovatie

Toen Elon Musk de Tesla Model S voorstelde aan de wereld, waren veel mensen met verstomming geslagen. Een volledig elektrisch aangedreven supercar. Zoiets was nog nooit eerder gepresenteerd, en verschilde écht radicaal van de bestaande supercars. Vandaar dat we in het geval van de Tesla Model S kunnen spreken van radicale productinnovatie.

Incrementele productinnovatie

Binnenkort is het weer zo ver: dan presenteert Apple haar nieuwste telg in de iPhone-familie, de iPhone 8. Op tech-fora is men naar goede gewoonte al weer maanden aan het gissen en discussiëren over mogelijke nieuwe eigenschappen die de iPhone zal hebben. Vast staat dat de nieuwe iPhone er voor het overgrote deel min of meer hetzelfde zal uitzien als zijn voorganger, en wellicht zal hij ook over grosso modo dezelfde eigenschappen beschikken, op een paar fancy nieuwigheden na. Toen Apple de eerste iPhone voorstelde was dit een prima voorbeeld van radicale productinnovatie, sindsdien heeft men - op een onnavolgbare manier - aan incrementele productinnovatie gedaan bij Apple.

Naar een eigen innovatiestrategie

Voor wie wil innoveren geldt: zint eer ge begint. Innovatie is zo al complex genoeg, wie er onbezonnen aan begint kan net zo goed zijn geld in brand steken. Het is belangrijk een goed uitgekiende innovatiestrategie te gaan bepalen, die naadloos aansluit bij de algemene bedrijfsstrategie. Eén ding is echter zeker: blijven stilstaan is geen optie.

Meer weten? Kom eens langs voor een koffie!

Contact opnemen

Alle nieuwsberichten