DULL maakt bedrijven toekomstgericht door ze te helpen
het beste uit zichzelf te halen.

Nooit eerder evolueerde het economische landschap zo snel als vandaag. Er is vanalles aan het gebeuren, denk maar aan digitalisering en innovatie, veranderende structuren, start-ups die miljoenen ophalen alsof het niets is, en ga zo maar verder. Mastodonten van bedrijven en kmo’s met businessmodellen die al eeuwen stand houden krijgen het moeilijk om zich te handhaven. Nochtans hebben deze bedrijven ook enorm veel troeven in handen om het in de veranderende context te blijven goed doen, en zelfs nog beter te doen.

Een allesomvattend model

DULL maakt bedrijven toekomstgericht door ze te helpen het beste uit zichzelf te halen. Hoe we dat precies doen, is zeer sterk afhankelijk van het bedrijf in kwestie. Bij sommige bedrijven is er bijvoorbeeld nood aan een digitale strategie, andere bedrijven hebben meer nood aan een algemene richting, een interne structuur of advies op financieel gebied.

Wij hebben een model ontwikkeld dat alle elementen bundelt. Dit model doet dienst als rode draad doorheen onze trajecten. Hier wordt het model beknopt toegelicht. We zijn ervan overtuigd dat we aan de hand van ons model ontzettend veel bedrijven kunnen helpen de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, en de troeven die ze in handen hebben optimaal uit te spelen!

De vier elementen van de brug

Identity

 • Identiteit
 • Perspectief

Strategy

 • Bedrijfsstrategie
 • Digital & Innovation
 • Datastrategie
 • Marketing

Team

 • Structuur & Organisatie
 • HR Management
 • Leadership

Money

 • Financieel management
 • Pricing
 • Funding

Identity

Waar sta je voor als organisatie? Waar wil je naartoe? Het is ongelooflijk belangrijk dat bedrijven op deze vragen een helder en eensluitend antwoord kunnen geven. Een duidelijk afgelijnde identiteit en perspectief helpen organisaties zich te positioneren en het management om beslissingen te nemen. Een identiteit en perspectief bepalen het DNA van de organisatie. Voor organisaties die door een transformatie- of changetraject gaan, biedt een heldere identiteit een stevige houvast. Bedrijven die hun identiteit en perspectief niet hebben gedefiniëerd, lopen het risico op de duur het noorden kwijt te raken en het bos door de bomen niet meer te zien. Bovendien biedt het proces waarbij de identiteit wordt gedefiniëerd - het visioning proces - een grote kans om de betrokkenheid bij medewerkers te verhogen.

Identiteit

Een identiteit biedt een antwoord op de vraag: “Waar staan we voor?”. De identiteit van een organisatie zorgt ervoor dat alle neuzen binnen het bedrijf in dezelfde richting wijzen. Bovendien wordt aan de hand van de identiteit een uniform beeld van de organisatie opgehangen. De identiteit moet worden vertaald naar een huisstijl, marketingplan en communicatie die perfect aansluit bij de organisatie.

Perspectief

“Waar willen we als organisatie naartoe?”. Deze vraag wordt beantwoord door het perspectief. Een goed geschreven perspectief straalt ambitie uit en kan medewerkers motiveren en inspireren.

Strategy

In snel veranderende tijden zoeken steeds meer bedrijven hun toevlucht in agility, ofwel wendbaarheid. “Strategie is niet meer nodig in tijden waarin alles zo snel verandert”, zo klinkt het. Niets is natuurlijk minder waar! Turbulentie noopt niet tot minder maar tot méér strategie.

Wat wel waar is, is dat strategie een andere invulling heeft gekregen. Men moet een strategie opstellen die het hoofd kan bieden aan turbulentie. Een strategie die ervoor zorgt dat bedrijven een antwoord hebben op de nieuwe bedreigingen waar ze mee te maken krijgen. Zo’n strategie, een future-proof strategie, bestaat uit vier elementen.

Bedrijfsstrategie

De bedrijfseconomische strategie is een samenhangend geheel van keuzes die ervoor zorgen dat een organisatie een unieke positie verwerft in de sector waarin ze actief is. Een duidelijke strategie helpt het management bij het nemen van beslissingen.

Digital & Innovation

Er is geen ontkomen meer aan, bedrijven moeten digitale en innovatieve oplossingen massaal omarmen. Innovatie biedt ongelooflijk veel kansen maar is ook een mijnenveld. Een innovatiestrategie helpt bedrijven het mijnenveld zonder kleerscheuren door te komen.

Datastrategie

Data is the new gold. Bedrijven die erin slagen op een goeie manier gebruik te maken van data zijn de winnende bedrijven. Bij het opstellen van een datastrategie wordt nagedacht over de meest efficiënte manier om zo veel mogelijk data te verzamelen en deze optimaal te benutten.

Marketing

Geen economie zonder marketing. Een bedrijf mag nog de meest spectaculaire businessmodellen, producten of diensten hebben, zonder een bijpassende marketingstrategie zal het een maat voor niets zijn. Strategische marketing biedt hier een antwoord op. Ook het inzetten op social media mag niet zomaar blindelings gebeuren. Met een gepaste social media strategie kunnen op korte tijd spectaculaire resultaten behaald worden.

Team

Voor een heel lange tijd is de manier waarop onze bedrijven werken en zich intern organiseren ongewijzigd gebleven. Pyramidestructuren met bovenaan weinig bazen (met veel macht) en onderaan veel juniors zijn al decennialang ingeburgerd in onze economie.

Er is echter veel veranderd. In de tijd waarin deze structuren zijn ontstaan waren de meeste bedrijven productiebedrijven. Mensen moesten repetitieve taken uitvoeren, er werd weinig inspanning van de menselijke geest verlangd.

Tegenwoordigd is het omgekeerde waar. We verwachten creativiteit en intellectuele inspanningen. De manier waarop we ons organiseren moet hier dan ook op aangepast zijn.

Structuur & Organisatie

Dat we af moeten van de pyramidestructuren staat als een paal boven water. Maar wat moet er in de plaats komen? Een pak elementen hebben hier een impact op. Hoe ga je als organisatie om met flexibiliteit? Met een goede work-life balance voor de mensen? Met de war for talent? Op al deze vragen biedt een structuur en organisatie op maat een antwoord.

HR-management

In een kenniseconomie zoals de onze zijn mensen de belangrijkste asset van een bedrijf. Men heeft er zelfs de term “human capital” voor in het leven geroepen. Het is dan ook belangrijk dat dit kapitaal op een verstandige manier wordt beheerd. HR-management moet naadloos aansluiten bij de overkoepelende bedrijfsstrategie van de organisatie.

Leadership

Nieuwe structuren, nieuwe soorten management, nieuwe leiders. Waar we vroeger van managers vooral verwachtten dat ze baas waren, verwachten we vandaag vooral dat ze leider zijn. De twee zijn uiteraard totaal verschillend. In de nieuwe economie wordt van leiders verwacht dat ze kunnen omgaan met flexibiliteit en een snel wijzigend verwachtingspatroon.

Money

Ambitieuze groeiplannen zijn meestal niet goedkoop. Heel vaak vereisen veranderingstrajecten of strategische initiatieven bijkomende investeringen. Uiteraard is het de bedoeling dat deze investeringen in de toekomst optimaal renderen. Net daarom is het belangrijk de financiële realiteit niet te verwaarlozen en keuzes rond financieel management mee te betrekken in het traject. Meer zelfs, het financieel management moet naadloos inklikken op de strategie van het bedrijf. Strategie heeft een weerslag op elk onderdeel van de bedrijfsvoering, ook op het financieel management.

Financieel management

Heel wat innovatieve bedrijven slagen er niet alleen in de markt te overtuigen met nieuwe producten, diensten of businessmodellen, maar hebben achter de schermen ook innovatieve verdienmodellen in het leven geroepen.

Pricing

Weinig zaken hebben meer impact op de mate waarin een product of dienst succes kent dan de prijs waaraan het in de markt wordt gezet. De tijd dat prijzen werden bepaald “met de natte vinger” is definitief voorbij.

Funding

Groeiprojecten kunnen duur uitvallen. Er is vaak een financiële inspanning nodig om de vooropgestelde ambities te kunnen waarmaken. Gelukkig zijn er tal van methodes en dynamieken om de nodige fondsen te verzamelen.

Aan de slag

Zin gekregen om zelf aan de slag te gaan? Om de eigen organisatie klaar te stomen voor een enorm boeiende toekomst? Wij helpen graag.

We starten met het uitvoeren van een analyse. Waar staat het bedrijf op vandaag op elk van de vier elementen? Een dergelijke analyse vertrekt vanuit onderzoek, aan de hand van interviews, surveys en observaties. Vervolgens wordt met het management-team een workshop opgezet.

De uitkomst van dit traject is een analyseraport dat duidelijk stelt welke elementen extra aandacht nodig hebben en een heel concreet en praktijkgericht actieplan waarmee de ondernemer en het management team meteen aan de slag kunnen.

Analyse: hoe toekomstgericht zijn wij vandaag?

1: Onderzoek

Aan de hand van observaties, interviews en surveys verzamelen wij zo veel mogelijk informatie over elk van de vier elementen van de brug naar de toekomst.

2: Workshop

Er wordt een workshop opgezet met het management team van de organisatie. In deze workshop worden tools en inzichten aangereikt waarmee men onmiddellijk aan de slag kan én verzamelen wij nog meer relevante info.

3: Analyseraport

De bevindingen die we hebben gehaald uit het onderzoek en de workshop worden gebundeld in een overzichtelijk en op maat gemaakt analyseraport. Dit analyseraport geeft een globaal en gedetailleerd beeld van de situatie “as is”.

4: Actieplan

Eens er een helder begrip is van de actuele situatie wordt er ook een actieplan uitgewerkt. Dit actieplan bundelt een rits aan strategische initiatieven en aanbevelingen, specifiek gericht op de bevindingen uit het analyseraport.

Analyse aanvragen

Verstuur