Van een idee naar een plan in één workshop.

Een duidelijk innovatiestrategie afgelijnd? Top!
Enkele heldere ideeën voor innovatieve initiatieven? Top!

Maar wat nu? Hoe kunnen we deze ideeën naar de praktijk brengen?

DOEL VAN DE WORKSHOP

Precies om de kloof tussen de ideefase en de uitvoeringsfase te overbruggen heeft Flanders Inshape de Stakeholder Centered Innovation Workshop in het leven geroepen.

Na de workshop is het voor de deelnemers duidelijk welke weg moet worden afgelegd om het innovatieve idee te vertalen naar concrete initiatieven. Bovendien weet men exact op welk moment en bij welke stap men elke key stakeholder moet gaan betrekken.

HOE WE TE WERK GAAN

Deze workshop vertrekt vanuit twee vragen:

  • Wie zijn de belangrijkste stakeholders voor dit idee?
  • Hoe kunnen we deze stakeholders betrekken bij het proces?

Door de stakeholders van in de eerste fase bij het idee te betrekken wordt de kans op falen - een onvermijdelijk risico wanneer het gaat over innovatie - heel sterk geminimaliseerd. De uitkomst van deze workshop is dan ook een heel concreet en praktijkgericht stappenplan om het idee in de praktijk te brengen.

DUUR VAN DE WORKSHOP

De workshop neemt een 3-tal uur in beslag.

Contacteer mijVerstuur
Terug naar Workshops