Spectaculaire resultaten op een heel korte tijd?

Nu de nieuwe Europese privacywet (GDPR) binnenkort echt in werking treedt zullen we als onderneming veel bewuster met persoonlijke gegevens van zowel klanten als personeelsleden moeten omspringen.

De privacycommissie - het controlerend orgaan - heeft aangegeven dat het van onze bedrijven vooral één iets verwacht: verantwoordelijkheid. Men wil dat wij als bedrijven op een verantwoorde manier met persoonlijke gegevens omspringen. Deze verantwoordelijkheid begint bij bewustwording en een organisatie is maar zo sterk als de zwakste schakel. Daarom zal het van zeer groot belang zijn dat iedereen die binnen een organisatie actief is ook effectief bewust wordt gemaakt van wat privacy precies betekent en wat dat in de praktijk inhoudt voor de dagdagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf zelf.

DOEL VAN DEZE WORKSHOP

Aan de hand van deze workshop willen we medewerkers en het management van kmo's op een bewuste manier met privacy laten omgaan.

HOE WE TE WERK GAAN

Een mogelijke manier om deze bewustwording te creëren is door het opstellen van privacy policies en de medewerkers te informeren over de inhoud hiervan. Wij geloven echter niet dat deze aanpak de (enige) juiste is. We zijn ervan overtuigd dat de bewustmaking rond een complex thema als data protection pas echt werkt als mensen er op een interactieve manier mee zijn bezig geweest. Precies daarom hebben wij deze privacy workshop opgezet. Door het team in een paar interessante (denk)oefeningen te betrekken wordt de complexe materie op een heel duidelijke manier overgebracht.

Tijdens de workshop

Na afloop van de workshop krijgen alle aanwezigen ook een bewijs van aanwezigheid, hetgeen bij mogelijke controles door de privacycommissie zeer sterk in het voordeel van de organisatie in kwestie zal spelen, al is het natuurlijk het privacybewustzijn zélf dat hier écht belangrijk is.

DUUR VAN DE WORKSHOP
De workshop duurt ongeveer tussen de 2 en 6 uur, geheel afhankelijk van het aantal deelnemers aan de workshop.

Contacteer mijVerstuur
Terug naar Workshops